Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Sport

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Przewodniczący: Mirosław Jastrząb
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 24 31 wew. 243

Sport i wychowanie fizyczne powinny pełnić znaczącą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Coraz trudniej jest przekonać młodych ludzi do tego, iż wysiłek fizyczny jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu - zwłaszcza teraz, kiedy zafascynowana efektami postępu technologicznego młodzież woli niejednokrotnie wolny czas spędzić przy komputerze. Rolą osób dorosłych, rodziców, nauczycieli musi w tej sytuacji stać się skuteczna praca wychowawcza, dzięki której dzieci i młodzież, będą potrafiły w sposób zrównoważony korzystać z dobrodziejstw rozwoju cywilizacyjnego, dbając jednocześnie o swój rozwój umysłowy, psychiczny, moralny i fizyczny. Mając to na uwadze grupa nauczycieli i osób, którym zależało na upowszechnianiu wśród uczniów postaw prozdrowotnych założyła w 2003 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Celem funkcjonowania Związku jest uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej, planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i zainteresowań sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej na obszarze powiatu dąbrowskiego i poza nim.

PSZS realizuje swoje cele m.in. przez rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży, stwarzanie utalentowanym sportowo uczniom możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, organizowanie imprez i zawodów sportowych, wdrażanie higienicznego trybu życia, promowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.

Na przestrzeni lat PSZS organizował lub współorganizował setki imprez i powiatowych zawodów sportowych, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Wielu z nich reprezentowało nasz powiat na zawodach szczebla wojewódzkiego, a nawet ogólnopolskiego.

Wszystkie instytucje i osoby prywatne, którym nieobojętne jest krzewienie kultury fizycznej oraz promowanie działalności sportowej, informujemy, że mogą wesprzeć statutową działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i przekazać środki finansowe w formie darowizny na konto PSZS numer: 82 9462 0003 2001 0000 4314 0001 (konto prowadzone w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej).

Zainteresowane osoby mogą również ufundować nagrody, poczęstunek dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych przez PSZS.