Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

5 lipca 2024 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek poddane zostały pod dyskusję oraz omówione tematy związane ze stanem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej w powiecie, a także zapoznano się z  informacją o wykonanych zadaniach na ciekach wodnych i planowanych inwestycjach
na terenie naszego regionu.

W obradach oprócz członków Komisji udział wzięli: Wicestarosta Krzysztof Bryk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. Daniel Misiaszek, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jacek Wójcik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej dh Krzysztof Gil, a także władze
i przedstawiciele samorządu gminnego z terenu powiatu.

Na zakończenie włodarze naszego powiatu pogratulowali mł. bryg. Danielowi Misiaszkowi objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.  

5 lipca 2024 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek poddane zostały pod dyskusję oraz omówione tematy związane ze stanem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej w powiecie, a także zapoznano się z  informacją o wykonanych zadaniach na ciekach wodnych i planowanych inwestycjach na terenie naszego regionu. W obradach oprócz członków Komisji udział wzięli: Wicestarosta Krzysztof Bryk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Krzysztof Sobiecki, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. Daniel Misiaszek, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jacek Wójcik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej dh Krzysztof Gil, a także władze i przedstawiciele samorządu gminnego z terenu powiatu. Na zakończenie włodarze naszego powiatu pogratulowali mł. bryg. Danielowi Misiaszkowi objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.