Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

Informacja o posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego

28 listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Proponowany porządek:

 

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powiśla Dąbrowskiego”,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Dąbrowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2024 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
28 listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obrady będą prowadzone w formie stacjonarnej. Proponowany porządek:   otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powiśla Dąbrowskiego”, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Dąbrowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2024 roku, podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.