Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą

Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą

Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach kampanii „Dużo miłości dla małego serca – zostań rodzina zastępczą” poszukuje kandydatów dopełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych.

Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy w postaci zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność.

Potrzebujące dzieci są w różnym wieku, ale swoim bagażem złych i traumatycznych doświadczeń mogłyby obdarować niejednego dorosłego.

W przypadku gdy dzieci nie mają zapewnionej prawidłowej opieki ze strony rodziców są one objęte pieczą zastępczą instytucjonalną lub rodzinną.

Niewątpliwie dla dziecka najlepszym miejscem do rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • niw figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu oraz kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

PODARUJ DZIECKU RODZINĘ – zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642-44-15. Zapraszamy!

Spot reklamowy kampanii "Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach kampanii „Dużo miłości dla małego serca – zostań rodzina zastępczą” poszukuje kandydatów dopełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych. Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy w postaci zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność. Potrzebujące dzieci są w różnym wieku, ale swoim bagażem złych i traumatycznych doświadczeń mogłyby obdarować niejednego dorosłego. W przypadku gdy dzieci nie mają zapewnionej prawidłowej opieki ze strony rodziców są one objęte pieczą zastępczą instytucjonalną lub rodzinną. Niewątpliwie dla dziecka najlepszym miejscem do rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego, niw figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu oraz kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej. PODARUJ DZIECKU RODZINĘ – zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642-44-15. Zapraszamy! Spot reklamowy kampanii "Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą"