Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zarząd Powiatu Dąbrowskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego z absolutorium

12 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się VII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w VI kadencji, którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok.

W obradach, prowadzonych przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martę Chrabąszcz, uczestniczyli wszyscy radni rady powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy urzędu. W obradach uczestniczyli również: Anna Mikos Sekretarz, Maria Sztorc Skarbnik oraz Jerzy Pociecha Radca prawny urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok, którą poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu dąbrowskiego za 2018 rok. Raport o stanie powiatu przedstawiony został po raz pierwszy i obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategi i uchwał rady powiatu.

Po krótkiej debacie, uzyskaniu sporej aprobaty i uznania za opracowanie obszernego raportu, jednomyślnie wszyscy radni VI kadencji podjęli uchwałę o udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego i tym samym udzielenie absolutorium dla Zarządu naszego powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych – wszyscy radni jednogłośnie byli za przyjęciem uchwały. Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

Starosta złożył podziękowania Marcie Chrabąszcz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego, członkom Zarządu Powiatu i wszystkim radnym obecnej i byłej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, Marii Sztorc Skarbnikowi Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu dąbrowskiego, a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Podziękowania, a zarazem gratulacje złożyła również Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Staroście i całemu Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego życząc dalszych sukcesów w zarządzaniu budżetem powiatu.

Podczas obrad Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2018 rok,
  • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022,
  • w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Ponadto podczas sesji przedstawiono informację o sposobie realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015 – 2018” w okresie 2018 roku oraz poruszono możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie dąbrowskim.

gd

12 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się VII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w VI kadencji, którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok. W obradach, prowadzonych przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martę Chrabąszcz, uczestniczyli wszyscy radni rady powiatu. Spośród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy urzędu. W obradach uczestniczyli również: Anna Mikos Sekretarz, Maria Sztorc Skarbnik oraz Jerzy Pociecha Radca prawny urzędu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Głównym punktem posiedzenia Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za 2018 rok, którą poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu dąbrowskiego za 2018 rok. Raport o stanie powiatu przedstawiony został po raz pierwszy i obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategi i uchwał rady powiatu. Po krótkiej debacie, uzyskaniu sporej aprobaty i uznania za opracowanie obszernego raportu, jednomyślnie wszyscy radni VI kadencji podjęli uchwałę o udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego i tym samym udzielenie absolutorium dla Zarządu naszego powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych – wszyscy radni jednogłośnie byli za przyjęciem uchwały. Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Starosta złożył podziękowania Marcie Chrabąszcz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego, członkom Zarządu Powiatu i wszystkim radnym obecnej i byłej kadencji za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz powiatowej wspólnoty, Marii Sztorc Skarbnikowi Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu dąbrowskiego, a także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Podziękowania, a zarazem gratulacje złożyła również Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Staroście i całemu Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego życząc dalszych sukcesów w zarządzaniu budżetem powiatu. Podczas obrad Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2018 rok, w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022, w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Ponadto podczas sesji przedstawiono informację o sposobie realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015 – 2018” w okresie 2018 roku oraz poruszono możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie dąbrowskim. gd