Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. W szpitalu powiatowym otwarto dwa nowo wyremontowane oddziały

W szpitalu powiatowym otwarto dwa nowo wyremontowane oddziały

W szpitalu powiatowym otwarto dwa nowo wyremontowane oddziały

W dąbrowskim szpitalu uroczyście poświęcono i  otwarto nowo wyremontowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

To efekt zakończenia pierwszego etapu inwestycji realizowanej w tej placówce. Zakres całego projektu o łącznej wartości ponad 9 mln zł jest duży i obejmuje jeszcze remont oraz wyposażenie Oddziałów: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii oraz Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pulmonologii.

Cieszę się, że udało się nam zrealizować już pierwszy etap tak ważnej inwestycji dla szpitala powiatowego. Do dyspozycji pacjentów i personelu medycznego oddaliśmy wyremontowane za ponad 2 mln zł dwa oddziały. Zdecydowanie podniesie to jakość leczenia, a także komfort pobytu pacjentów w szpitalu. Jak widać plany rozwoju szpitala się spełniają. Dobra współpraca Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z Łukaszem Węgrzynem dyrektorem tej placówki przynosi jak najbardziej widoczne efekty– mówi Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski

Uroczyste poświęcenie oddziałów, w którym udział wzięli Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, Łukasz Węgrzyn dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, lek. Waldemar Weryński zastępca dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa, a także kierownicy ww. oddziałów lek. Barbara Popera oraz dr Daniel Chrzan, odbyło się 8 października.

Poświęcenia oddziałów dokonał wieloletni kapelan tutejszego Szpitala ks. Zbigniew Szewczyk.

Jaki niesamowity przeskok cywilizacyjny dokonał się przez te ostatnie lata, jeżeli chodzi o szpitale. To, co się udało tutaj zrobić, w dąbrowskim szpitalu, to jest coś niesamowitego! Należy się Wam wszystkim wielki szacunek za Waszą pracę i starania – mówił podczas otwarcia wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys

Oddanie do użytku ww. oddziałów zakończyło pierwszy etap prac związanych z realizacją projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

Przeprowadzane remonty i te, które planujemy podjąć, kierowane są na podniesienie jakości świadczonych usług, stworzenie komfortu, bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników. Nie sposób nie wspomnieć o kadrze pracowniczej. Podkreślam, iż naszą siłą zawsze byli i są wspaniali pracownicy wszystkich działów - mówi Łukasz Węgrzyn dyrektor szpitala powiatowego.

Ponadto projekt zakłada dobudowanie do pawilonu płucnego nowego skrzydła, do którego przeniesiony zostanie Oddział Zakaźny.

Od podstaw budujemy pawilon zakaźny, który będzie połączony z oddziałem płucnym. Liczę, że po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury nasz oddział zakaźny będzie mógł działać na pełnych obrotach – dodaje dyrektor Łukasz Węgrzyn

Realizacja inwestycji obejmuje też budowę wewnętrznych instalacji (elektrycznej w tym zasilanie i oświetlenie, telefonicznej, internetowej, odgromowej, gazowej, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, gazów medycznych, elektroenergetycznej, technicznej). Zakończenie tego przedsięwzięcia (obejmującego roboty budowlane o wartości ok. 7,5 mln zł i zakup sprzętu medycznego o szacowanej wartości 1,5 mln zł) zaplanowane jest na II kwartał 2019 r.

Wartość pierwszego etapu projektu wyniosła 2 198 816, 00 zł. Na kwotę tą złożył się m.in. koszt remontu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, a także koszt szeregu prac przygotowawczych na Oddziałach: Wewnętrznym, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologii. Równocześnie trwają prace związane z dobudową do pawilonu płucnego nowego skrzydła, do którego przeniesiony zostanie Oddział Zakaźny.

dagj/mags

W dąbrowskim szpitalu uroczyście poświęcono i  otwarto nowo wyremontowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. To efekt zakończenia pierwszego etapu inwestycji realizowanej w tej placówce. Zakres całego projektu o łącznej wartości ponad 9 mln zł jest duży i obejmuje jeszcze remont oraz wyposażenie Oddziałów: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii oraz Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pulmonologii. Cieszę się, że udało się nam zrealizować już pierwszy etap tak ważnej inwestycji dla szpitala powiatowego. Do dyspozycji pacjentów i personelu medycznego oddaliśmy wyremontowane za ponad 2 mln zł dwa oddziały. Zdecydowanie podniesie to jakość leczenia, a także komfort pobytu pacjentów w szpitalu. Jak widać plany rozwoju szpitala się spełniają. Dobra współpraca Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z Łukaszem Węgrzynem dyrektorem tej placówki przynosi jak najbardziej widoczne efekty– mówi Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski Uroczyste poświęcenie oddziałów, w którym udział wzięli Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, Łukasz Węgrzyn dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, lek. Waldemar Weryński zastępca dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa, a także kierownicy ww. oddziałów lek. Barbara Popera oraz dr Daniel Chrzan, odbyło się 8 października. Poświęcenia oddziałów dokonał wieloletni kapelan tutejszego Szpitala ks. Zbigniew Szewczyk. Jaki niesamowity przeskok cywilizacyjny dokonał się przez te ostatnie lata, jeżeli chodzi o szpitale. To, co się udało tutaj zrobić, w dąbrowskim szpitalu, to jest coś niesamowitego! Należy się Wam wszystkim wielki szacunek za Waszą pracę i starania – mówił podczas otwarcia wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys Oddanie do użytku ww. oddziałów zakończyło pierwszy etap prac związanych z realizacją projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Przeprowadzane remonty i te, które planujemy podjąć, kierowane są na podniesienie jakości świadczonych usług, stworzenie komfortu, bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników. Nie sposób nie wspomnieć o kadrze pracowniczej. Podkreślam, iż naszą siłą zawsze byli i są wspaniali pracownicy wszystkich działów - mówi Łukasz Węgrzyn dyrektor szpitala powiatowego. Ponadto projekt zakłada dobudowanie do pawilonu płucnego nowego skrzydła, do którego przeniesiony zostanie Oddział Zakaźny. Od podstaw budujemy pawilon zakaźny, który będzie połączony z oddziałem płucnym. Liczę, że po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury nasz oddział zakaźny będzie mógł działać na pełnych obrotach – dodaje dyrektor Łukasz Węgrzyn Realizacja inwestycji obejmuje też budowę wewnętrznych instalacji (elektrycznej w tym zasilanie i oświetlenie, telefonicznej, internetowej, odgromowej, gazowej, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, gazów medycznych, elektroenergetycznej, technicznej). Zakończenie tego przedsięwzięcia (obejmującego roboty budowlane o wartości ok. 7,5 mln zł i zakup sprzętu medycznego o szacowanej wartości 1,5 mln zł) zaplanowane jest na II kwartał 2019 r. Wartość pierwszego etapu projektu wyniosła 2 198 816, 00 zł. Na kwotę tą złożył się m.in. koszt remontu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, a także koszt szeregu prac przygotowawczych na Oddziałach: Wewnętrznym, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologii. Równocześnie trwają prace związane z dobudową do pawilonu płucnego nowego skrzydła, do którego przeniesiony zostanie Oddział Zakaźny. dagj/mags