Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Rozstrzygnięto II etap konkursu

Organizatorzy VII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zespoły zakwalifikowane do II etapu miały za zadanie zilustrować wybrane hasło, przesłanie, myśl przewodnią wybranej pielgrzymki Jana Pawła II, którą odbył w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.

Do  organizatora wpłynęło łącznie 35 prac konkursowych, w tym:

- w kategorii „szkoły podstawowe” prace złożyło 10 zespołów,

- w kategorii „gimnazja”  prace złożyło 13 zespołów,

- w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” prace złożyło 12 zespołów.

Członkowie Komisji konkursowej (Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu, Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Dagmara Jedynak – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Edmund Wilk – artysta plastyk) oceniali złożone prace wg następujących kryteriów: zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza, ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność, estetyka, stopień trudności, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl).

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):

 • uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowyzespółmógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
 • przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

          Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.

Organizatorzy podjęli decyzję, że do finału zakwalifikowanych zostanie  aż 12 zespołów (w każdej z kategorii do finału zakwalifikowano po cztery a nie po trzy zespoły).

W kategoriiszkoły podstawowedo finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Szkoła Podstawowa w Zalipiu
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce
 4. Szkoła Podstawowa w Ziempniowie

W kategoriigimnazjado finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Gimnazjum w Radgoszczy
 2. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 1
 3. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 2
 4. Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 2

 W kategoriiszkoły ponadgimnazjalnedo finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 1
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 2
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 1
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 3

Komisja konkursowa przyznała również 8 wyróżnień dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału. Aż 7 wyróżnień trafiło do zespołów reprezentujących szkoły gimnazjalne.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:

 1. Zespół Szkół w Leszczynie – Gimnazjum
 2. Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 1
 3. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 1
 4. Gimnazjum w Czerminie
 5. Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim
 6. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 2
 7. Gimnazjum w Szczucinie
 8. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą będzie można zwiedzać od 11 kwietnia do 13 maja br. w godzinach od 8:00 do 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a w środy od 8:00 do 20:00.

Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w dniu 16 maja 2014 r. w Dąbrowskim Domu Kultury.

Wszystkim uczestnikom VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" dziękujemy za przystąpienie do konkursu i za zaangażowanie na rzecz poznania postaci i nauczania błogosławionego Jana Pawła II.

Dziękujemy również opiekunom zespołów za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu i okolic na Finał VII edycji konkursu pn. "Bądź Wielkim" w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 11:00 w Dąbrowskim Domu Kultury.

Organizatorzy konkursu:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

Patronat honorowy:

Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski

Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.

Patronat medialny: 

files/aktualnosci/2014/04_kwiecien/09_Rozstrzygnieto_II_etap_konkursu_Badz_Wielkim/RDN.png     files/aktualnosci/2014/04_kwiecien/09_Rozstrzygnieto_II_etap_konkursu_Badz_Wielkim/PD.png

Organizatorzy VII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zespoły zakwalifikowane do II etapu miały za zadanie zilustrować wybrane hasło, przesłanie, myśl przewodnią wybranej pielgrzymki Jana Pawła II, którą odbył w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r. Do  organizatora wpłynęło łącznie 35 prac konkursowych, w tym: - w kategorii „szkoły podstawowe” prace złożyło 10 zespołów, - w kategorii „gimnazja”  prace złożyło 13 zespołów, - w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” prace złożyło 12 zespołów. Członkowie Komisji konkursowej (Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu, Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Dagmara Jedynak – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Edmund Wilk – artysta plastyk) oceniali złożone prace wg następujących kryteriów: zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza, ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność, estetyka, stopień trudności, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl). Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!): uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowyzespółmógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.) przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).           Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów. Organizatorzy podjęli decyzję, że do finału zakwalifikowanych zostanie  aż 12 zespołów (w każdej z kategorii do finału zakwalifikowano po cztery a nie po trzy zespoły). W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Szkoła Podstawowa w Zalipiu Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce Szkoła Podstawowa w Ziempniowie W kategorii „gimnazja” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Gimnazjum w Radgoszczy Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 2 Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 2  W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 3 Komisja konkursowa przyznała również 8 wyróżnień dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału. Aż 7 wyróżnień trafiło do zespołów reprezentujących szkoły gimnazjalne. Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały: Zespół Szkół w Leszczynie – Gimnazjum Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 1 Gimnazjum w Czerminie Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 2 Gimnazjum w Szczucinie Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą będzie można zwiedzać od 11 kwietnia do 13 maja br. w godzinach od 8:00 do 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a w środy od 8:00 do 20:00. Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w dniu 16 maja 2014 r. w Dąbrowskim Domu Kultury. Wszystkim uczestnikom VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" dziękujemy za przystąpienie do konkursu i za zaangażowanie na rzecz poznania postaci i nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Dziękujemy również opiekunom zespołów za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu i okolic na Finał VII edycji konkursu pn. "Bądź Wielkim" w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 11:00 w Dąbrowskim Domu Kultury. Organizatorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat honorowy: Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski. Patronat medialny: